Туроператор "ИЛВА"
   
 

MIĘDZYNARODOWO PLENER DLA DZIECI I MŁODZIEŻY «WITEBSK - MIASTO MARCA CHAGALLA»

Plener jest prowadzony w rodzinnym mieście znamienitego artysty. Chagall i Witebsk na tyle weszli do historii, że praktycznie nie można rozerwać tej niewidocznej nici między genialnym twórcą a rodzinnym miastem. Kształtowanie Chagalla jako malarza, miało miejsce w Witebsku. Tutaj Marc Chagall założył w 1918 roku Akademię Sztuk Pięknych. Otwarcie Akademii zapoczątkowało utworzenie szczególnego artystycznego środowiska, do którego należeli również: K. Malewicz, W. Jermołajewa, El Lissitzky, N. Sujetin, I. Czasznik, L. Chidziekiel, L. Judin i in. Ci właśnie artyści stworzyli niepowtarzalne zjawisko w historii sztuki, które obecnie znane jest jako Witebski Renesans.

1 dzień
Przyjazd do Witebska. Spotkanie z przewodnikiem.
Wycieczka autokarowo - piesza pt. «Zdumiewający Witebsk». Wspaniała architektura miasta z tysiącletnią historią, łącząca cechy zachodnie i wschodnie. Zachowana i odbudowana stara część miasta z XVIII-XIX wieku. Zwiedzanie Muzeum Domu Marca Chagalla. Na ulicy Pokrowskiej, w domu wybudowanym przez ojca Marca Chagalla na początku XX w., minął wiek młodzieńczy artysty. Zabudowania wzdłuż ulicy Pokrowskiej, przed Domem Marca Chagalla i w podwórzu domu.
Zakwaterowanie w hotelu.
Zwiedzanie Art Centrum Marca Chagalla. W kolekcji muzeum znajduje się seria ilustracji do poematu Nikołaja Gogola «Martwe dusze» (1923-1925), seria kolorowych litografii na temat «Biblia» z lat 1956-1960, kolorowe litografie z cyklu «Dwanaście Plemion Izraela» (1960) i inne prace Marca Chagalla. Czasowy przekrój chagallowskiej grafiki, przedstawiony w ekspozycji, jest szeroki i daje możliwość przyjrzenia się, jak rozwijała się twórczość Marca Chagalla, jak zmieniał się rysunek w jego pracach i jak stopniowo i coraz odważniej wprowadzał do grafiki kolor.
Plener na stary mieście. Nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Temat dnia «Sztuka współczesna».
Zajęcia z Aleksandrem Malejem - członkiem Związku Artystów RB, organizatorem Twórczego Stowarzyszenia «Kwadrat». Autor prac w dziedzinie sztuki. Wystawy na Białorusi, w Rosji, Azerbejdżanie, Litwie, Hiszpanii, Ameryce, Niemczech, Kanadzie, Finlandii, Polsce i Kazachstanie. Pierwsza nagroda na I Międzynarodowym Plenerze «Malewicz. UNOWIS. Współczesność». Plener.
3 dzień
Śniadanie. Wyjazd do Zdrawniewa - dworu Ilji Riepina, położonego w 16 km od Witebska, nad malowniczym brzegiem Zachodniej Dźwiny. Zacienione aleje, zasadzone jeszcze przez Riepina, stromy brzeg wartkiej rzeki, lustrzana tafla stawu, możliwość sfotografowania się na wzgórzu «Mont Blanc». Zapoznanie się z muzealną ekspozycją. Szkice nad malowniczym brzegiem Dźwiny.
Praca akwarelą. Zajęcia prowadzi członek Związku Artystów Republiki Białoruś Feliks Gumien, znamienity akwarelista białoruskiego i światowego malarstwa współczesnego.
4 dzień
Śniadanie.
Wyjazd do Połocka najstarszego miasta wschodnich Słowian. Wycieczka pieszo – autokarowa. Zwiedzanie Górnego Zamku i Soboru św. Zofii perły średniowiecznej architektury (XI-XVIII w.).
Na życzenie, za dopłatą 3 euro, zwiedzanie Kolegium jezuitów z XVIII w.: krótka wycieczka po «Dziedzińcu uniwersyteckim», oglądanie grającego zegara z ruchomymi figurkami, starodawnej studni XVIII wieku, galerii artystycznej oraz wycieczka animowana «Rozmowa z mechaniczną głową» - odtworzenie projektu Gabriela Grubera «Mechaniczna głowa».
Zwiedzanie działającego żeńskiego Klasztoru św. Eufrozyny i znajdującej się na jego terenie Cerkwi Przemienienia Pańskiego. Wnętrze cerkwi dekorowane jest freskami z XII w. Szkice. Powrót do Witebska.
5 dzień
Śniadanie. Otwarcie wystawy prac uczestników pleneru. Podsumowanie. Wręczenie dyplomów. Wręczenie pedagogom certyfikatów. Czas wolny. Powrót do domu.

Koszt wycieczki: 130 euro

Na każde 10 osób przypada jedno miejsce bezpłatne

 

 

W koszt wchodzi:

- zakwaterowanie (4 noclegi) w hotelach 2-3* w pokojach ze wszystkimi wygodami;
- wyżywienie - 5 śniadań, (obiady (kolacje) - na życzenie (za dopłatą 5 euro);
- obsługa wycieczki;
- wejściówki do muzeów;
- usługi polskojęzycznego przewodnika.

 

Dodatkowo za rejestrację wpłaca się zaliczkę w wysokości 10 euro